En av de siste waterfront områder med tilgang til Gulf of Mexico

South Gulf Cove ble opprinnelig utviklet på slutten av 1970 tallet av General Development Corporation, og er en av de siste waterfront- Gulf access communities som er bygget i USA. Det består av 15.000 boligtomter hvorav 4.000 har kanalfront. I 1979 var det 8 boliger her, og velforeningen South Gulf Cove Home Owner Association ble stiftet. South Gulf Cove var General Development´s siste og beste prosjekt. I 1990 Gikk General Development konkurs, men heldigvis var da all infrastruktur ferdig.

I dag er ca 1/3 av området utbygget, og det bygges ca 200 nye boliger i året. Siden det ikke utvikles nye boligområder som dette lenger grunnet miljø og økonomiske hensyn, øker interessen for South Gulf Cove. Veksttempoet på ca 200 boliger i året kunne vært høyere, men begrenses rett og slett av byggekapasitet og tilgang på arbeidskraft.

I South Gulf Cove er det tilrettelagt for at alle skal ha tilgang til vannet med community boat ramps, hvor det er gode parkeringsforhold for bil med båthenger.

Gang- og sykkelveier utvides hele tiden av kommunen. Det er felles parker, turbenker etc som gjør dette til et trivelig sted for rekreasjon.

Bilderesultat for south gulf cove boat ramp
South Gulf Park Boat Ramp
Relatert bilde
South Gulf Cove Park. Boat ramp, lekeområde, paviljong og toaletter.
Bilderesultat for south gulf cove learning garden
The Learning Garden